Støyskjerming Panel Metagreen

Lydisoleringspanelet METAGREEN med et vegetabilsk/plantebasert utseende er sammensatt av en ramme av varmgalvanisert stål i henhold til standard UNE EN 1461 med variable dimensjoner som passer mellom festeprofilene HEA/HEB i støttestrukturen. Inne i panelet plasseres steinull og andre materialer, sammen med et grønt plastnett som letter veksten av vegetasjon på begge sider.

Panelet tilpasses ulike bredder på profilene.

Referanse9978
Vekt31 kg/m2